Amendement op de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licentie
Amendement op de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licentie
 1. Definities
  1. 'Studievereniging A-Eskwadraat'
   De rechtspersoon Studievereniging A-Eskwadraat, opgericht 10 februari 1971, verbonden aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, Nederland.
  2. 'Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat'
   De natuurlijke persoon, lid van Studievereniging A-Eskwadraat en handelend namens deze, die rechten ingevolge de oorspronkelijke Licentie en dit amendement uitoefent en die de voorwaarden van de oorspronkelijke Licentie en dit amendement met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft, of die van de Licentiegever uitdrukkelijke toestemming gekregen heeft om rechten ingevolge de oorspronkelijke Licentie en het amendement uit te oefenen ondanks een eerdere schending.
  3. 'De Oorspronkelijke Licentie'
   De Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 licentie


 2. Ontheffing van beperkingen opgelegd in de oorspronkelijke Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licentie
  1. De Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat is niet verplicht duidelijk te maken dat er wijzigingen in het oorspronkelijke Werk zijn aangebracht.
   Dit artikel wijkt af van bepalingen in het artikel 3b uit de Oorspronkelijke Licentie.
  2. De Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat is niet verplicht deze licentie toe te voegen aan elk exemplaar van het Werk dat de Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt.
   Dit artikel wijkt af van bepalingen in artikel 4a uit de Oorspronkelijke Licentie.
  3. De Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat mag het Afgeleide werk uitsluitend verspreiden, in het openbaar tonen, op- of uitvoeren of on-line beschikbaar stellen met inachtneming van (i) de voorwaarden van de Oorspronkelijke Licentie en dit amendement; (ii) een latere versie van de Oorspronkelijke Licentie met overeenkomstige Licentie-elementen en dit amendement; (iii) de (Unported) Creative Commons licentie of een Creative Commons jurisdictie-licentie (deze versie of een latere versie) met overeenkomstige Licentie-elementen (bv. een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Licentie 3.0 (Unported)) ('Toepasbare licentie'), dit amendement in acht nemend. De Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat is niet verplicht een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, de Toepasbare licentie toe te voegen aan elk exemplaar of elke geluidsopname van het Afgeleide werk dat de Gebruiker verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert, of on-line beschikbaar stelt.
   Dit artikel wijkt af van bepalingen in het artikel 4b van de Oorspronkelijke Licentie.
  4. Het is de Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat toegestaan het Afgeleide werk verspreiden zonder daarbij: de naam te vermelden van (i) de Maker (of zijn/haar pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld; en/of (ii) van (een) andere partij(en) (b.v. sponsor, uitgeverij, tijdschrift); de titel van het Werk; een Uniform Resource Identifier; door te verwijzen naar het gebruik van het Werk in het Afgeleide werk (bijvoorbeeld: 'De Franse vertaling van het Werk van de Maker' of 'Scenario gebaseerd op het Werk van de Maker'.
   Dit artikel wijkt af van bepalingen in het artikel 4d van de Oorspronkelijke Licentie. Mocht De Gebruiker namens Studievereniging A-Eskwadraat er voor kiezen om één of meerdere van de bovengenoemde referenties te vermelden, dan zijn de overeenkomstige bepalingen van artikel 4d van de Oorspronkelijke Licentie van toepassing.
Dit amendement op de oorspronkelijke Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licentie staat het toe dat leden van A-Eskwadraat (handelend namens de vereniging) foto's en andere werken mogen gebruiken en publiceren, zonder daarbij verplicht te zijn tot het vermelden van de naam van de auteur en het refereren aan de CC BY-NC-SA 3.0 licentie. Op deze manier kunnen foto's eenvoudig gebruikt worden op voorlichtingsposters, in almanakken en De VakIdioot. Dit past bij de heersende opinie binnen de vereniging dat fotografen bij activiteiten van A-Eskwadraat hun foto's zonder winstbejag (financieel of moreel) ter beschikking stellen.