SpoCie
SpoCie

De Sponsorcommissie, of kortweg SpoCie (zegge "SpooKie"), regelt op centraal niveau binnen A-Eskwadraat de samenwerking met diverse bedrijven en biedt de Commissaris Extern ondersteuning aan in diens functie. Mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn in een samenwerking met onze vereniging, dan is er informatie beschikbaar over de samenwerkingsmogelijkheden die A-Eskwadraat aan bedrijven biedt. Verder is er een overzicht van de bedrijven die A-Eskwadraat steunen.

Naast de contacten met deze bedrijven begeleidt de SpoCie ook verschillende commissies van A-Eskwadraat op het gebied van sponsoring en contact met het bedrijfsleven. Over de aanpak die commissies moeten volgen is er ook informatie beschikbaar.

Het Spookhuis bestaat momenteel uit de volgende spoken:

Hannah Moespot -  Commissaris Extern
Matthieu Barentsen - vice Commissaris Extern
Franka Jesse  -  Voorzitter
Mart van Vliet  -  Secretaris
Esther Steenkamer
Jelger van Haskera
Manon Hutten
Justus van der Velden
Rachel Marijs
Tjibbe Bolhuis
Manon Bonhof
Christina Tu
Johan Geel
Yonne Lourens
Andrea Wiendels
Catalina Blom

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de SpoCie:
spocie@a-eskwadraat.nl