BijlesGroep
BijlesGroep
Groep die alle bijlesverzoeken krijgt doorgestuurd en daarop kan reageren, zodat zo veel mogelijk mensen bijles krijgen.
bijles@a-eskwadraat.nl
31 mrt 2017
CommissieLid Begindatum Functie Spreuk