Plannen Universiteit
Plannen Universiteit

Plannen Universiteit


Nieuws


Beoordeling bachelorscripties Wiskunde

12-01-2015

Sinds september 2014 eisen de reglementen (5.3 van OER) dat de bachelorscriptie door een tweede lezer wordt beoordeeld. Het departement Wiskunde heeft ervoor gekozen deze verplichting te implementeren door het instellen van een "bachelor-scriptiecommissie", die als tweede lezer fungeert.

Op dit moment (12 jan 2015) bestaat de commissie uit Jaap van Oosten (voorzitter), Carel Faber, Karma Dajani en Tristan van Leeuwen.

Bijgevoegd is een tekst over bachelorscripties, waarin aard en zwaarte van de scriptie, belangrijke beoordelingskenmerken als structuur en stijl, wetenschappelijke integriteit en de werkwijze van de beoordelingscommissie worden behandeld. Deze tekst is van belang voor zowel docenten als studenten.

Wij verwachten van elke scriptiebegeleider dat hij/zij een "assessment form" invult met de cijfers voor "proces" en "presentatie" ingevuld, een duidelijke beschrijving van wat in de scriptie wiskundig gebeurt, en op grond daarvan (en van de criteria genoemd in bijgevoegde tekst) een voorstel voor een cijfer voor het geschreven werk.

De commissie zal drie keer per jaar een zitting houden, en plant deze ongeveer een week na de dag voor bachelor-scriptiepresentaties. De eerstkomende zitting is dinsdag 3 februari 2015.

De scriptiecommissie geeft het eindcijfer van de scriptie door aan het Studiepunt.


Herkansingen van blok 4 2015

12-01-2015

Vanaf komend studiejaar (2015-2016) moeten alle studenten (bachelor of master) voor 1 september volledig ingeschreven staan bij de universiteit voor het nieuwe studiejaar. Er is geen mogelijkheid meer om in september met terugwerkende kracht ingeschreven te worden.

Om deze reden heeft de universiteit besloten dat alle herkansingstentamens voor 1 augustus afgenomen moeten worden om de inschrijving op tijd rond te kunnen krijgen. Deze nieuwe regel gaat al dit studiejaar (2014-2015) in, en we zullen daarom de planning voor dit jaar hieraan aanpassen.

Voor wiskunde geldt de volgende planning voor de tentamens van blok 4:

Week 29 juni - 3 juli: tentamens blok 4
Uiterlijk 13 juli: uitslag tentamens bekend
Week 20 - 24 juli : herkansingstentamens blok 4
Uiterlijk 14 augustus: uitslag tentamens bekend
Bachelorscriptiepresentaties: vrijdag 19 juni.

Voor natuurkunde is ook de hertentamenweek van blok 4 in kalenderweek 30 (20-22 juli)

Let op: er komt géén herkansingmogelijkheid meer voor de presentatie van de bachelorscriptie in augustus. Iedereen die zijn bachelorscriptie in blok 3 of 4 schrijft moet op vrijdag 19 juni zijn presentatie houden!

Met deze planning kan het voorkomen dat de uitslag van een hertentamen van blok 4 niet binnen 10 werkdagen bekend is, zoals het onderwijs- en examenreglement voorschrijft. De onderwijsdirecteur heeft besloten dat we in dit geval af mogen wijken van de regel om tot een planning te komen die voor student en docent werkbaar is.