Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

As of 30-01-2015
De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur behoeft onder andere goedkeuring van de raad voor het Strategisch Plan, het Jaarverslag en de Jaarrekening. De Raad wordt door het College op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden van de Universiteit Utrecht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén van de leden geniet het bijzonder vertrouwen van de Universiteitsraad.

www: Raad van Toezicht

Leden:

  • Prof. dr. E. (Emmo) Meijer (voorzitter)
  • Prof. dr. W. (Wim) van de Donk
  • Drs. K.T.V. (Karin) Bergstein MBA
  • Mr. A. (Joanne) Kellermann
  • Dr. J. (Jan) van der Eijk
Bestuurssecretaris: mevrouw dr. M.L. Toebes, T: 030 253 4489, E: M.L.Toebes@uu.nl Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

Links:

College van Bestuur
Overzicht