College van Bestuur
College van Bestuur

College van Bestuur

As of 30-01-2015
Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is.

www: College van Bestuur

Leden en hun portfolio's:

 • Marjan J. Oudeman (voorzitter) cv
  • Coördinatie en strategie
  • Bestuurlijke- en juridische zaken
  • Personeel en organisatie
  • Valorisatie
  • Externe betrekkingen, communicatie
  • Alumnibeleid
  • Internationalisering
Marjan J. Oudeman
 • Bert van der Zwaan (rector magnificus) cv
  • Onderzoek en onderwijs
  • Samenwerking hoger onderwijs
  • Academische aangelegenheden
  • Hooglerarenbeleid
  • Bibliotheek
  • Wetenschap en cultuur
  • Studentenbeleid en studentenorganisaties
Bert van der Zwaan
 • Anton Pijpers (vice-voorzitter) cv
  • financiën
  • informatie- en communicatietechnologie
  • huisvesting
  • facilitaire zaken
  • bedrijfsvoering
  • veiligheid en milieu
Anton Pijpers

Links:

Raad van Toezicht
Faculteitsbestuur
U-raad
Overzicht