Uraad
Uraad

Universiteitsraad

As of 30-01-2015
De universiteitsraad is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. De U-raad komt op voor de de belangen van studenten en medewerkers.
Instemming- en adviesrecht
De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

www: Universiteitsraad

Leden:

Medewerkers

Studentleden

 • Maartje Koppelman (Bètawetenschappen)
 • Maurid Darwish (REBO)
 • Veerle Hanssen (REBO)
 • Rob Heslenfeld (REBO)
 • Peter Nafzger (REBO)
 • Richard Kempen (Geesteswetenschappen)
 • Richard Vink (Geesteswetenschappen)
 • Jip den Held
 • Fleur Diepstraten
 • Anoek Holthuijsen
 • Boris Janssen
 • Jaydee Zandgrond

Links:

College van Bestuur
Faculteitsraad
Raad van Toezicht
Overzicht