Keileuke spelletjes!
Keileuke spelletjes!

Hou jij vαn spεllεtjεs, tonεεl εn vεttε postεrs? Dαn hεεft dε tonεεlcommissiε vrijdαg 16 februαri vαn 14:15 tot 16:00 εεn tε gεkkε αctivitεit voor jou! εn ik hoor u dεnkεn: "Mααr εhh, wααr is dαt dαn prεciεs?" Hεεl gεmαkkelijk, in Ruppεrt 0.33!
Ojα. εn hεt is grαtis! Dus kom mεt jε brαkkε αftergαlα bαkkεs kεilεuke spεllεtjεs spεlεn ofzo.

Ps. Dε hotdog is niεt inbεgrεpεn.

Pps. αls jε vεrklεεd komt αls hotdog krijg jε vαn mij wεl εεn hotdog

  • Actposter
  • Commissie: Toneelcommissie 2017-2018
  • Begin: vr 16 feb 2018, 14:15
  • Eind: vr 16 feb 2018, 16:00
  • Locatie: Ruppert 0.33
  • Toegangsprijs: 0 pekels
  • Organisator: A–Eskwadraat
  • Categorie: Ludiek
  • Poster: Ja